Aplety

Nastavení Javy pro spouštění apletů zde (odstavec WORKAROUND) a zde. Funguje pouze ve webovém prohlížeči Internet Explorer 11 (+ Java - ver 8, update 181).

Prohledávání grafu

Poznamka: minimalni verze Java Virtual Machine je 1.5 (J2SE 5.0)

Edmonds-Karpův algoritmus

Poznamka: minimalni verze Java Virtual Machine je 1.5 (J2SE 5.0)

Dijkstrův Algoritmus

Test acykličnosti grafu

Jádro orientovaného grafu

Hranové grafy

Hamiltonovská kružnice

Nalezení minimální kostry v grafu

Grafová posloupnost

Backtracking

Eulerovský tah