Příspěvky

Chcete-li na konferenci vystoupit s příspěvkem, zašlete Igorovi Fabricimu abstrakt ve formátu LaTeX nejpozději do 21. května. Maximální rozsah abstraktu je 1 strana formátu A5.

Při přípravě abstraktu prosíme využijte připravenou šablonu (ušetříte nám tím spoustu práce) a nepoužívejte žádné nestandardní balíčky. Uvítáme, když pro kontrolu kromě LaTeXového souboru zašlete abstrakt také jako PDF.